Najnowsze wiadomości

19 stycznia 2021 13:34 | Ogłoszenia

Turnusy dokształcania teoretycznego w roku szk. 2020/2021

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach ul. Cieszyńska 11, Bażanowice

czytaj więcej »

19 stycznia 2021 09:23 | Ogłoszenia

Oferta praktycznej nauki zawodu

Przyjmę na praktykę zawodową uczniów do zawodów: 1) cukiernik 2) kucharz 3) pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 4) sprzedawca

czytaj więcej »

19 stycznia 2021 09:06 | Ogłoszenia

Nauka zdalna

Zgodnie z informacją podaną przez MEN w dniu 14 stycznia 2021r. Uczniowie szkół ponadpodstawowych w okresie od 18 do 31 stycznia b.r. uczą się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi zajęć praktycznych.Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal...

czytaj więcej »

08 stycznia 2021 13:05 | Ogłoszenia

Informacja Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie

ZPPP w Cieszynie informuje, że w obu Poradniach, tj. w PPP w Cieszynie i w PPP w Skoczowie można uzyskać dodatkowe wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie konsultacji telefonicznych: w poniedziałek, 11.01.2021 r. w godzinach 12.30 – 14.00; tel. 33 852 24 33 (PPP...

czytaj więcej »

08 stycznia 2021 07:48 | Ogłoszenia

Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu Cieszyńskiego

Informacja Starosty Powiatu Cieszyńskiego Na prośbę wykonawcy przedmiotowej strategii tj. Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna udostępniamy anonimową ankietę skierowaną do mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego.

czytaj więcej »

03 grudnia 2020 08:52 | Ogłoszenia

Ferie zimowe 2021

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. 27 listopada br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

czytaj więcej »

02 grudnia 2020 12:56 | Ogłoszenia

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca") realizuje powierzony przez POWIAT CIESZYŃSKI projekt w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu...

czytaj więcej »

27 listopada 2020 15:18 | Ogłoszenia

Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej - ogłoszenie z dnia 25 listopada 2020 r.

Nauka zdalna przedłużona do 3 stycznia 2021 r. Od 30 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, kt

czytaj więcej »

16 listopada 2020 07:30 | Ogłoszenia

Techniki nauki – nowy cykl edukacyjny TVP VOD

Dzięki współpracy Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej powstał nowy cykl edukacyjny „Techniki nauki”. To projekt, w którym eksperci, trenerzy i wykładowcy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji...

czytaj więcej »