REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do projektu


 

! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA !

 

Powiat cieszyński  ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu systemowego

„Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

TERMIN REKRUTACJI:

od 28 STYCZNIA do 26 LUTEGO 2013 R.

 

 

UWAGA !

Rekrutacja umożliwia również udział w projekcie uczniom klas pierwszych.

 

Działania zaplanowane w ramach projektu:

•   udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;

• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (zajęcia z języków obcych i nauk matematyczno – przyrodniczych);

• praktyki / staże zawodowe;

• kursy certyfikowane m.in. AUTOCAD, CorelDraw, SEP, spawacza, prawo jazdy kat.B, operatora wózków jezdniowych, barmański, kelnerski, somelierski, wizażu, grafika komputerowego, obsługi kas fiskalnych, terminali płatniczych i sprzedaży internetowej, komputerowego wspomagania projektowania,

• wizyty studyjne u pracodawców;

• doposażenie szkół / placówek technicznych

 

Projekt skierowany jest dla uczniów klas:

pierwszej, drugiej lub trzeciej w zasadniczych szkołach zawodowych

pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej w technikach.

 

Wykaz szkół/placówek przystępujących do projektu w powiecie cieszyńskim:

1.       Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle,

2.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle,

3.       Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie,

4.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie,

5.       Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie,

6.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie,

7.       Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu ,

8.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu,

9.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie,

10.   Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie,

11.   Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie,

12.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie,

13.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej,

14.   Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu,

15.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu,

16.   Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie,

17.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie.

 

UWAGA! 

 

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

 

formularza zgłoszeniowego do projektu;

• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

• ankiety rekrutacyjnej;

 

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w zaklejonych kopertach w terminie od 28 STYCZNIA do 26 LUTEGO 2013 r. w sekretariacie szkoły.

 

 Po zakończeniu rekrutacji dokumenty te zostaną przekazane do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 

Uwaga! 

W przypadku kandydatów/ek, którzy nie ukończyli 18 roku życia obowiązuje konieczność złożenia również podpisu na dokumentach aplikacyjnych przez rodzica kandydata lub opiekuna prawnego. Brak w.w podpisu będzie skutkować nie zakwalifikowaniem kandydata do projektu.

 

 

DOKUMENTY MOŻNA POBRAĆ z sekretariatu szkoły lub klikając na poniższe linki :

 

Dokumenty do pobrania:

 

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

- Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

- Ankieta rekrutacyjna

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

http://www.e-zawodowcy.eu/projekt/pliki_do_pobrania.html   - strona projektu

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u Pani mgr Anny Kawulok pedagoga szkolnego pod nr tel. 33 855 61 56

 

 lub

u koordynatorów projektu w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

pod nr tel. 537 467 100 / 537 467 101 lub kontaktując się mailowo na adresy:

we@powiat.cieszyn.pl

m.medrzak@powiat.cieszyn.pl

e.czepczar@powait.cieszyn.pl

 

oraz

na stronie internetowej  http://www.e-zawodowcy.eu

                                            

 

! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA !

 

Powiat cieszyński  ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu systemowego

„Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

TERMIN REKRUTACJI:

od 28 STYCZNIA do 26 LUTEGO 2013 R.

 

 

UWAGA !

 

Rekrutacja umożliwia również udział w projekcie uczniom klas pierwszych.

 

Działania zaplanowane w ramach projektu:

•   udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego;

• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (zajęcia z języków obcych i nauk matematyczno – przyrodniczych);

• praktyki / staże zawodowe;

 kursy certyfikowane m.in. AUTOCAD, CorelDraw, SEP, spawacza, prawo jazdy kat.B, operatora wózków jezdniowych, barmański, kelnerski, somelierski, wizażu, grafika komputerowego, obsługi kas fiskalnych, terminali płatniczych i sprzedaży internetowej, komputerowego wspomagania projektowania,

• wizyty studyjne u pracodawców;

• doposażenie szkół / placówek technicznych

 

Projekt skierowany jest dla uczniów klas:

pierwszej, drugiej lub trzeciej w zasadniczych szkołach zawodowych

pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej w technikach.

 

Wykaz szkół/placówek przystępujących do projektu w powiecie cieszyńskim:

1.       Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle,

2.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle,

3.       Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie,

4.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie,

5.       Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie,

6.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie,

7.       Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu ,

8.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu,

9.       Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie,

10.   Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie,

11.   Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie,

12.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie,

13.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej,

14.   Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu,

15.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu,

16.   Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie,

17.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Cieszynie.

 

UWAGA! 

 

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

 

formularza zgłoszeniowego do projektu;

• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

• ankiety rekrutacyjnej;

 

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w zaklejonych kopertach w terminie od 28 STYCZNIA do 26 LUTEGO 2013 r. w sekretariacie szkoły.

 

 Po zakończeniu rekrutacji dokumenty te zostaną przekazane do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 

Uwaga! 

W przypadku kandydatów/ek, którzy nie ukończyli 18 roku życia obowiązuje konieczność złożenia również podpisu na dokumentach aplikacyjnych przez rodzica kandydata lub opiekuna prawnego. Brak w.w podpisu będzie skutkować nie zakwalifikowaniem kandydata do projektu.

 

 

DOKUMENTY MOŻNA POBRAĆ z sekretariatu szkoły, klikając na poniższe linki lub ze  STRONY PROJEKTU:

 

http://www.e-zawodowcy.eu/projekt/pliki_do_pobrania.html

 

Dokumenty do pobrania:

 

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

- Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

- Ankieta rekrutacyjna

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u Pani mgr Anny Kawulok pedagoga szkolnego pod nr tel. 33 855 61 56

 

 lub

u koordynatorów projektu w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

pod nr tel. 537 467 100 / 537 467 101 lub kontaktując się mailowo na adresy:

we@powiat.cieszyn.pl

m.medrzak@powiat.cieszyn.pl

e.czepczar@powait.cieszyn.pl

 

oraz

na stronie internetowej  http://www.e-zawodowcy.eu