WYKAZ ZAWODÓW nauczanych w Branżowej Szkole I stopnia


Wykaz zawodów i kwalifikacji w zawodach

 


Z opisem najczęściej wybieranych zawodów przez kandydatów do naszej szkoły.


Zgodnie z wykazem zawodów

Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

 

 

 

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

711402

Betoniarz-zbrojarz

 BD.12

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

721301

Blacharz

 MG.25

Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

721303

Blacharz izolacji przemysłowych

 BD.02

Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych

721306

Blacharz samochodowy

 MG.24

Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

711501

Cieśla

 BD.11

Wykonywanie robót ciesielskich

751201

Cukiernik

 TG.04

Produkcja wyrobów cukierniczych

712101

Dekarz

 BD.08

Wykonywanie robót dekarskich

 

732201

Drukarz

 AU.17

Realizacja procesów drukowania z form drukowych

 

741201

Elektromechanik

 EE.04

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

 

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych

 MG.12

Obsluga, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

741103

Elektryk

 EE.05

Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 

 

343101

Fotograf

 AU.23

Rejestracja, obróbka i publikacja  obrazu

514101

Fryzjer

 AU.21

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

753501

Garbarz skór

 AU.11

Wyprawianie skór

811301

Górnik eksploatacji otworowej

 MG.09

Eksploatacja otworowa złóż

811101

Górnik eksploatacji podziemnej

MG.11 

Eksploatacja złóż podziemnych

811102

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

MG.10 

Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

732301

Introligator

AU.16 

Realizacja procesów introligatorskich

753702

Kaletnik

 AU.09

Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

711301

Kamieniarz

 BD.13

Wykonywanie robót kamieniarskich

713303

Kominiarz

 BD.03

Wykonywanie robót kominiarskich

731702

Koszykarz-plecionkarz

 AU.19

Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

722101

Kowal

 MG.21

Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

753105

Krawiec

 AU.14

Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

512001

Kucharz

 TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

753106

Kuśnierz

 AU.13

Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich

713201

Lakiernik

 MG.27

Wykonywanie prac lakierniczych

 

731102

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

 MG.16

Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

 

834201

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

 BD.01

Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

 

 

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

 MG.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

731103

Mechanik precyzyjny

 MG.15

Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

723310

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

 MG.17

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

834103

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

 MG.03

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 

 

721104

Modelarz odlewniczy

 MG.26

Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych

 

 

 

Monter budownictwa wodnego

 BD.09

Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

712401

Monter izolacji budowlanych

 BD.07

Wykonywanie izolacji budowlanych

712403

Monter izolacji przemysłowych

 BD.06

Wykonywanie izolacji przemysłowych

721402

Monter kadłubów jednostek pływających

 MG.22

Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

 

 

 

711102

Monter konstrukcji budowlanych

 BD.16

Montaż konstrukcji budowlanych

 

742118

Mechatronik

 EE.02

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 

 

711603

Monter nawierzchni kolejowej

 BD.10

Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podłoża

742202

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

 EE.01

Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

 

 

712616

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 BD.05

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

 

712613

Monter systemów rurociągowych

 MG.28

Montaż systemów rurociągowych

712905

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 BD.04

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 

 

 

 

 

742102

Monter-elektronik

 EE.03

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

 

 

711204

Murarz-tynkarz

 BD.14

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

753602

Obuwnik

 AU.10

Wytwarzanie obuwia

 

611303

Ogrodnik

 RL.05

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 

 

 

 

 

814290

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

 MG.05

Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

812106

 

 

 

812107

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

 MG.06

Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych

 

 

816003

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

 TG.02

Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

834105

Operator maszyn leśnych

 RL.01

Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

815204

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym

 AU.07

Wytwarzanie i wykańcznie wyrobów włókienniczych

 

 

722307

Operator obrabiarek skrawających

 MG.19

Użytkowanie obrabiarek skrawających

818115

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego

 AU.06

Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

 

 

813134

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

 AU.08

Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

818116

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

 AU.05

Wytwarzanie wyrobów ze szkła

 

731104

Optyk-mechanik

 MG.14

Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

 

751204

Piekarz

 TG.03

Produkcja wyrobów piekarskich

911205

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

(kształcenie wyłącznie dla upośledzonych w stopniu lekkim)

 TG.01

Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

612302

Pszczelarz

 RL.04

Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

731808

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych

 AU.18

Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

613003

Rolnik

 RL.03

Prowadzenie produkcji rolniczej

622201

Rybak śródlądowy

 RL.02

Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze

522301

Sprzedawca

 AU.20

Prowadzenie sprzedaży

 

752205

Stolarz

 AU.15

Wytwarzanie wyrobów stolarskich

 

722204

Ślusarz

 MG.20

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

753402

Tapicer

 AU.12

Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

 

Wędliniarz

 TG.05

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

811305

Wiertacz

 MG.08

Wykonywanie prac wiertniczych

711203

Zdun

 BD.15

Wykonywanie robót zduńskich

731106

Zegarmistrz

 MG.13

Naprawa zegarów i zegarków

731305

Złotnik-jubiler

 ST.01

Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich