WYKAZ ZAWODÓW nauczanych w ZSZ


Wykaz zawodów i kwalifikacji w tych zawodach

nauczanych do roku szkolnego 2018/2019

w Branżowej Szkole I stopnia - oddziały ZSZ


Z opisem najczęściej wybieranych zawodów przez kandydatów do naszej szkoły.


Zgodnie z wykazem zawodów

Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

 

 

 

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

711402

Betoniarz-zbrojarz

B.16.

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

721301

Blacharz

M.25.

Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

721303

Blacharz izolacji przemysłowych

B.3.

Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych

721306

Blacharz samochodowy

M.24.

Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

711501

Cieśla

B.15.

Wykonywanie robót ciesielskich

751201

Cukiernik

T.4.

Produkcja wyrobów cukierniczych

712101

Dekarz

B.12.

Wykonywanie robót dekarskich

 

732201

Drukarz

A.15.

Realizacja procesów drukowania z form drukowych

 

741201

Elektromechanik

E.7.

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych

M.12.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

741103

Elektryk

E.7.

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8.

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

343101

Fotograf

A.20.

Rejestracja i obróbka obrazu

514101

Fryzjer

A.19.

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

753501

Garbarz skór

A.9.

Wyprawianie skór

811301

Górnik eksploatacji otworowej

M.9.

Eksploatacja otworowa złóż

811101

Górnik eksploatacji podziemnej

M.11.

Eksploatacja złóż podziemnych

811102

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

M.10.

Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

732301

Introligator

A.14.

Realizacja procesów introligatorskich

753702

Kaletnik

A.7.

Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

711301

Kamieniarz

B.17.

Wykonywanie robót kamieniarskich

713303

Kominiarz

B.4.

Wykonywanie robót kominiarskich

731702

Koszykarz-plecionkarz

A.17.

Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

722101

Kowal

M.21.

Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

753105

Krawiec

A.12.

Wykonywanie usług krawieckich

512001

Kucharz

T.6.

Sporządzanie potraw i napojów

753106

Kuśnierz

A.11.

Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich

713201

Lakiernik

M.28.

Wykonywanie prac lakierniczych

 

731102

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

M.16.

Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

 

834201

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

B.1.

Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

B.2.

Wykonywanie robót drogowych

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

M.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

731103

Mechanik precyzyjny

M.15.

Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

723310

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

M.17.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

834103

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

M.1.

Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

M.2.

Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

721104

Modelarz odlewniczy

M.26.

Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych

M.27.

Montaż i naprawa oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z metalu

711701

Monter budownictwa wodnego

B.13.

Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

712401

Monter izolacji budowlanych

B.11.

Wykonywanie izolacji budowlanych

712403

Monter izolacji przemysłowych

B.10.

Wykonywanie izolacji przemysłowych

721402

Monter kadłubów okrętowych

M.22.

Wykonywanie elementów kadłuba okrętu

 

M.23.

Montaż i remont kadłuba okrętu

 

711102

Monter konstrukcji budowlanych

B.20.

Montaż konstrukcji budowlanych

 

742114

Monter mechatronik

E.3.

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.4.

Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

711603

Monter nawierzchni kolejowej

B.14.

Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej

742202

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

E.1.

Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

E.2.

Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

712616

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

B.8.

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.9.

Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

712613

Monter systemów rurociągowych

M.29.

Montaż systemów rurociągowych

712905

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

B.5.

Montaż systemów suchej zabudowy

B.6.

Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

B.7.

Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

742102

Monter-elektronik

E.5.

Montaż układów i urządzeń elektronicznych

E.6.

Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

 

711204

Murarz-tynkarz

B.18.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

753602

Obuwnik

A.8.

Wytwarzanie obuwia

 

611303

Ogrodnik

R.5.

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 

812105

Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej

M.7.

Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali

 

814290

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

M.3.

Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

812106

Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych

M.6.

Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych

812107

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

M.4.

Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów

M.5.

Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali

816003

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

T.2.

Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

834105

Operator maszyn leśnych

R.1.

Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

815204

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym

A.4.

Wytwarzanie wyrobów włókienniczych

A.5.

Wykańczanie wyrobów włókienniczych

722307

Operator obrabiarek skrawających

M.19.

Użytkowanie obrabiarek skrawających

818115

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego

A.2.

Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych

A.3.

Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych

813134

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

A.6.

Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

818116

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

A.1.

Wytwarzanie wyrobów ze szkła

 

731104

Optyk-mechanik

M.14.

Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

 

751204

Piekarz

T.3.

Produkcja wyrobów piekarskich

911205

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

(kształcenie wyłącznie dla upośledzonych w stopniu lekkim)

T.1.

Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

612302

Pszczelarz

R.4.

Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

731808

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych

A.16.

Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

613003

Rolnik

R.3.

Prowadzenie produkcji rolniczej

622201

Rybak śródlądowy

R.2.

Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze

522301

Sprzedawca

A.18.

Prowadzenie sprzedaży

 

752205

Stolarz

A.13.

Wytwarzanie wyrobów stolarskich

 

722204

Ślusarz

M.20.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

753402

Tapicer

A.10.

Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

 

Wędliniarz

T.5.

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

811305

Wiertacz

M.8.

Wykonywanie prac wiertniczych

711203

Zdun

B.19.

Wykonywanie robót zduńskich

731106

Zegarmistrz

M.13.

Naprawa zegarów i zegarków

731305

Złotnik-jubiler

S.1.

Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich