Egzamin Maturalny EGAZAMIN MATURALNY W "NOWEJ" FORMULE

  organizowany dla:

 

  1. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2019/2020
  2. dla wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie
  3. absolwentów techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019
  4. dla absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
  5. absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
  6. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
  7. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
  8. osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.


 - DEKLARACJA


EGZAMIN MATURALNY W "STAREJ" FORMULE"

 organizowany dla: 

 1. Absolwentów techników z lat 2005/2006 - 2014/2015.