Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2019/2020

 

 

Z dniem 13 maja 2019 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów na rok szkolny 2019/2020.  

Uczniowie będą przyjmowani do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na WNIOSEK rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego. 

O ilości oddziałów klasy pierwszej oraz o ilości uczniów w danym oddziale decyduje organ prowadzący szkołę.

 

Na rok szkolny 2019/2020 zaplanowano:


***************************************************************************


- Branżowa Szkoła I Stopnia -

 2 oddziały WIELOZAWODOWE  dla 60 absolwentów szkoły podstawowej

 2 oddziały WIELOZAWODOWE  dla 60 absolwentów gimnazjum


TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 


*************************************************************************** 

      -  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych -

 1 ODDZIAŁ dla 40 SŁUCHACZY


TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM


***************************************************************************

 

Postępowanie rekrutacyjne do Branżowej Szkoły I Stopnia prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.Adres strony systemu elektronicznej rekrutacji: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html Uwaga !!!!

 

WNIOSEK o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia będzie możliwy do wydrukowania z systemu informatycznego postępowania rekrutacyjnego.

 

Szczegółowe informacje są podane wRegulaminie Rekrutacji na rok szkolny 2019/2020