Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2018/2019

 

 

Z dniem 18 maja 2018 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów na rok szkolny 2018/2019.  

Uczniowie będą przyjmowani do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na WNIOSEK rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

 

O ilości oddziałów klasy pierwszej oraz o ilości uczniów w danym oddziale decyduje organ prowadzący szkołę. Na rok szkolny 2018/2019 zaplanowano:


 2 ODDZIAŁY WIELOZAWODOWE PO 30 UCZNIÓW - Branżowa Szkoła I Stopnia oraz        

 1 ODDZIAŁ w liczbie 40 SŁUCHACZY -  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 

Postępowanie rekrutacyjne do Branżowej Szkoły I Stopnia prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.


Adres strony systemu elektronicznej rekrutacji: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html 


Uwaga !!!!

 

WNIOSEK o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia będzie możliwy do wydrukowania z systemu informatycznego postępowania rekrutacyjnego.

 

Szczegółowe informacje są podane w


Regulaminie Rekrutacji na rok szkolny 2018/2019