Aktualności

05 marca 2015 11:44 | Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się dopiero w maju, ale rozpoczęto już prace z nim związane. W zakładce "Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016" można zapoznać się z najnowszym regulaminem, według którego przebiegał będzie nabór na rok szkolny 2015/2016. ZAPRASZAMY...

czytaj więcej »

12 sierpnia 2014 13:26 | Aktualności

Wyprawka szkolna 2014 r.

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty...

czytaj więcej »