Aktualności

18 września 2015 11:28 | Aktualności

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2015/2016

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 zakończyliśmy nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

czytaj więcej »

17 sierpnia 2015 12:53 | Aktualności

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2015/2016

Szkoła prowadzi nabór do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

czytaj więcej »

10 lipca 2015 10:51 | Aktualności

„Wyprawka szkolna” 2015/2016

„Wyprawka szkolna” 2015/2016 przyjęta przez Radę Ministrów

czytaj więcej »

02 lipca 2015 10:17 | Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Przypominamy wszystkim kandydatom do kl. I Zasadniczej Szkoły Zawodowej na rok szkolny 2015/2016, że w dniu 3 lipca 2015r. zostanie w szkole opublikowana lista zakwalifikowanych do przyjęcia. Informację możesz również sprawdzić na swoim koncie internetowym służącym do procesu rekrutacji. ...

czytaj więcej »

02 lipca 2015 09:55 | Aktualności

Termin poprawkowy egzaminu maturalnego

UWAGA !!! Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich tegorocznych egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: ...

czytaj więcej »

02 lipca 2015 09:39 | Aktualności

Wakacje !!!!

Drodzy Uczniowie !!! Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, wysiłku, ale także sukce

czytaj więcej »

21 kwietnia 2015 12:06 | Aktualności

Kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych 2014/2015

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej informuje, że kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych, uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w roku szk. 2014/2015 odbywać się będą w terminie od 27. 04. 2015 r. do 22. 05.2015 r. Organiz

czytaj więcej »

05 marca 2015 11:44 | Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się dopiero w maju, ale rozpoczęto już prace z nim związane.

czytaj więcej »

12 sierpnia 2014 13:26 | Aktualności

Wyprawka szkolna 2014 r.

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty...

czytaj więcej »