Aktualności

01 kwietnia 2019 13:59 | Aktualności

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół w Istebnej do udziału w Rekolekcjach Wielkopostnych, w ramach rekolekcji parafialnych, w dniach 6-10 kwietnia. W czasie Mszy Świętych będą nauki ogólne, dodatkowo przewidziane są spotkania dla młodzieży uczącej się, pracującej i studiującej. Nauki...

czytaj więcej »

08 marca 2019 13:32 | Aktualności

Turnus dokształcania teoretycznego rok szk. 2018/2019

Dyrekcja Zespołu Szkół w Istebnej informuje, że turnus dokształcania teoretycznego (przedmiotów zawodowych) uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia z oddziałami ZSZ w roku szk. 2018/2019 odbędzie się w terminie od 29. 04. 2019 r. do 31. 05.2019 r. Organizatorem turnusu jest: ...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2018 12:34 | Aktualności

UWAGA ! Zmiana siedziby szkoły

W związku ze zmianą siedziby szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Istebnej z dniem 1 września 2018 r. zostaje zmieniona siedziba Zespołu Szkół w Istebnej z Istebna 30, 43-470 Istebna na Istebna 550, 43-470 Istebna.

czytaj więcej »

30 sierpnia 2018 12:29 | Aktualności

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godz. 10:00 w nowej siedzibie szkoły - budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej na Dzielcu

czytaj więcej »

13 kwietnia 2018 10:11 | Aktualności

Turnus dokształcania teoretycznego

Dyrekcja Zespołu Szkół w Istebnej informuje, że turnus dokształcania teoretycznego (przedmiotów zawodowych) uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia z oddziałami ZSZ w roku szk. 2017/2018 trwać będzie w terminie od 30. 04. 2018 r. do 30. 05.2018 r. Organizatorem turnusu jest: ...

czytaj więcej »

23 listopada 2017 11:33 | Aktualności

Erasmu+ KA1 edukacja szkolna

Gratulacje Wicekuratora Oświaty w związku z uzyskaniem grantu na realizację projektu w programie Erasmus+ KA1 edukacja szkolna

czytaj więcej »

26 kwietnia 2017 15:20 | Aktualności

Turnus dokształcania teoretycznego

Dyrekcja Zespołu Szkół w Istebnej informuje, że turnus dokształcania teoretycznego (przedmiotów zawodowych) uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w roku szk. 2016/2017 trwać będzie w terminie od 02. 05. 2017 r. do 31. 05.2017 r. Organizatorem turnusu jest: Centrum Kształcenia...

czytaj więcej »

13 lutego 2017 10:02 | Aktualności

Program US w Katowicach

URZĄD STATYSTYCZNY w KATOWICACH 40-158 KATOWICE, ul. Owocowa 3 Tel. 32 779 12 00, fax 32 779 13 00, 32 258 51 55, e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Statystycznego...

czytaj więcej »

01 grudnia 2016 10:26 | Aktualności

Plan dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - rok szk. 2016/2017

Dni wolne "dyrektorskie" od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Zespole Szkół w Istebnej rok szk. 2016/2017: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 31. 10. 2016 r. 22. 12. 2016 r. 02. 01. 2017 r. 19. 04. 2017 r. 16. 06. 2017 r. 20. 06. 2017 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje...

czytaj więcej »

01 grudnia 2016 10:18 | Aktualności

Zmiana nazwy szkoły !

Informujemy, że z dniem 01. 12. 2016 roku ulega zmianie nazwa naszej szkoły z dotychczasowej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej na: Zespół Szkół w Istebnej Wszystkie pozostałe dane: NIP, REGON, numer konta bankowego, numery telefonów oraz adres...

czytaj więcej »