Aktualności

03 marca 2016 12:17 | Aktualności

Konkurs "Mój zawód - moje miejsce pracy"

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie "Mój zawód - moje miejsce pracy"

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej.

 

Regulamin konkursu szkolnego: ,,Mój zawód – moje miejsce pracy”

I. Cele konkursu:

1. Wywołanie wśród uczniów refleksji na temat własnej kariery.

2. Wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów.

4. Promowanie zawodów poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, do których należą:

    blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik, elektryk, fotograf, fryzjer,

    kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji

    i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

    murarz – tynkarz, piekarz, sprzedawca, stolarz, wędliniarz.

5. Propagowanie atrakcyjnych kierunków kształcenia w szkolnictwie zawodowym.

6. Upowszechnianie wiedzy o zawodach i współczesnym rynku pracy.

7. Prezentacja i popularyzacja twórczości młodzieży.

 

II. Informacje ogólne:

1.  Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów  Zasadniczej Szkoły Zawodowej naszej  

     szkoły.

2.  Konkurs trwa  od 7 marca do 23 marca 2016 r.

3. Uczestnicy konkursu przedstawią swoje  miejsce pracy w dowolnej formie, np.

   filmiku, prezentacji multimedialnej wykonanej w programie Power Point(czas trwania 

   prezentacji i filmu max. 3 min.),  serii zdjęć (max. 5 szt.), haseł reklamowych promujących

   wybrany  kierunek  kształcenia.

4. Kryteria oceny prac:

    - trafność i poprawność ukazania tematu pracy,

    - oryginalność i pomysłowość,

    - jakość wykonania.

6. Prace należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: anna.kawulok@onet.pl  lub złożyć w  sekretariacie szkolnym oraz u pedagoga do 23 marca.

7. Oceny prac dokona Grono Pedagogiczne szkoły.

8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

9. Przewidziane są atrakcyjne nagrody.

10. Organizator konkursu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej.

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 600 razy. Wydrukuj|Do góry