Egzaminy

09 grudnia 2013 14:56 | Egzaminy

Terminy egzaminów w roku szkolnym 2013/2014

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku

czytaj więcej »

09 grudnia 2013 14:49 | Egzaminy

Egzamin potwierdzajacy kwalikacje zawodowe

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

czytaj więcej »

09 grudnia 2013 14:24 | Egzaminy

Egzamin maturalny

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014

czytaj więcej »