https://zsistebna.pl

24 października 2018 13:40 | Ogłoszenia

Dodatkowe dni wolne rok szk. 2019/2020DODATKOWE DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 ROK SZKOLNY 2019/2020

  


Branżowa Szkoła I stopnia

31. 10. 2019 r.

2, 3. 01. 2020 r.

09. 03. 2020 r.

12. 06. 2020 r.

23. 06. 2020 r.