EGZAMINY

Uwaga !!! Wytyczne dla zdającego. 

 

Nowe terminy egzaminu maturalnego w 2020 roku


Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku,


egzamin maturalny w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się w terminach:


- 8 czerwca 2020 r. godz. 9:00 j. polski p.p.


- 9 czerwca 2020 r. godz. 9:00 matematyka p.p.


- 10 czerwca 2020 r. godz. 9:00 j. angielski p.p.KOMUNIKAT DYREKTORA CKE


***************************************************************************

 

Terminy egzaminu zawodowego w 2020 roku:

 


 

- część pisemna 23 czerwca 2020 r. godz. 10:00

 


 

- część praktyczna od 24 czerwca do 9 lipca 2020 r. 

 

(informacje dot.  indywidualnego terminu egzaminu dla każdego ucznia można uzyskać w sekretariacie szkoły)