Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2020/2021

 

 

19 maja 2020 r.  Minister Edukacji Narodowej

ogłosił nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

Z dniem 15 czerwca 2020 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów do Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021.  

Uczniowie będą przyjmowani do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na WNIOSEK rodzica kandydata. 

O ilości oddziałów klasy pierwszej oraz o ilości uczniów w danym oddziale decyduje organ prowadzący szkołę.

 

***************************************************************************

 

Na rok szkolny 2020/2021 zaplanowano:


***************************************************************************


- Branżowa Szkoła I Stopnia -

 2 oddziały WIELOZAWODOWE  dla 60 absolwentów szkoły podstawowej

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

 


*************************************************************************** 

      -  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych -

 1 ODDZIAŁ dla 40 SŁUCHACZY


TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

 

***************************************************************************

 

ZASADY REKRUTACJI


Postępowanie rekrutacyjne do Branżowej Szkoły I Stopnia prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.Adres strony systemu elektronicznej rekrutacji: https://slaskie.edu.com.plUwaga !!!!

 

WNIOSEK o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia dostępny po zalogowaniu się kandydata

na w/w stronie systemu elektronicznej rekrutacji.

 

Szczegółowe informacje są podane wRegulaminie Rekrutacji na rok szkolny 2020/2021